De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Hieronder valt ook de partiële prothese (een plaatje of frame). Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil.

Een partiële prothese kan alleen dan door de tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren. Voor het vervaardigen van de partiële prothese werkt de tandprotheticus dus nauw samen met uw tandarts. Immers uw tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw tandprotheticus die van de partiële prothese.

Het komt steeds vaker voor dat mensen niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden. De tandprotheticus zal dan in samenwerking met uw tandarts een voorziening voor u vervaardigen. Deze voorziening zal dan een uitneembare gedeeltelijke prothese zijn die tussen uw bestaande tanden past.

Welke soorten gedeeltelijke prothesen bestaan er?

    1. kunststof plaatprothese
    2. frame prothese (stalen frame met haakjes)

Welke optie voor u het beste is hangt af van uw situatie.

  • partiele plaatprothese onderkaak
  • partiele plaatprothese bovenkaak op model
  • frameprothese onderkaak
  • frameprothese bovenkaak

Afspraak maken?